ورزش  ایکسبادی   EMS چگونه  عمل میکند؟

تحریک  عضلات   الکتریکی  (ELECTRIC  MUSCLE  STIMOULATION) چیست ؟
EMS  استخراج  انقباض  عضلات  با  استفاده  از  تکانه های  الکتریکی  است .
آیا  بیش از حد  علمی  به  نظر  می رسد ؟  اما  در  واقع  کاملاً  ساده  است !

پالس  ها  توسط   یک  دستگاه  ایجاد  می شوند  و  از  طریق  الکترود  به  سطح پوست  بالای  عضلات  می رسد  تا  تحریک  شوند .  پالس ها   باعث  انقباض  عضلات  می شوند ، بنابراین  نتیجه  شبیه  به  حرکت  واقعی  طبیعی  و انقباض منظم ماهیچه ها  است.
 
تمرین  XBODY EMS می تواند  برای  ساختن  و  تقویت  ماهیچه ها   مورد  استفاده قرار گیرد.

همچنین  به  دلیل  تعداد   انقباض  بیشتر  عضلات  بدن  در زمان  یکسان  نسبت  به ورزش  های  سنتی  نتیجه  چند برابری  خواهید  گرفت !  که در 20 دقیقه  و  تا ساعت ها  بعد از تمرین منجر به سوزاندن کالری بالا  (حدود 1500 کالری)  میشود .

!این  روش  تمرین   قرن بیست  و  یکم  است!

برای  یک  جلسه  تست  رایگان  این  ورزش  با مربی  های  متخصص  این ورزش  نام خود  را  به  این  شماره  پیامک  کنید  09120695068  و یا  با شماره  02122292484 برای مشاوره رایگان تغذیه و تمرین تماس بگیرید.

فهرست